תגיש לי - An Overview

אם התשובה לכל הדברים האלה היא "לא", אז אחת משלוש: א. קום ולך הביתה בזמן שנוח לך. ב. תבהיר לכלבים הקפיטליסטים מעליך שלא מדובר בבית בד באינדונזיה ושיש לך זכויות בסיסיות כעובד וכבן אנוש. ג. אל תשאל אותי "מה אז?" אף פעם. אף פעם לעולם. לעולם.

Fantastic to view your profile David Genis. Didn’t feel that a occupied man like you may make these kinds of an up-to-day profile regarding your perform and knowledge. David Genis

Even though I say semi Formal, that translation is as official as we are going to get. It was submitted by Israel to the WTO. Even though it isn't Formal within the sense that it is legally enforceable, I might Consider we must always be capable of utilize it with some self-assurance.

File:Acco IMG 0294.JPG has long been marked like a possible copyright violation. Wikimedia Commons only accepts totally free material—that is definitely, pictures and other media data files that may be utilized by any person, for any purpose. Conventional copyright legislation doesn't grant these freedoms, and Until pointed out otherwise, anything you find on the web is copyrighted and never permitted listed here.

In case you allow the Beta Element for "השוואה חזותית", you should have a brand new alternative. It gives you a completely new box at the top of every diff webpage. This box will Enable you select both diff process on any edit.

שאלה נוספת שאציג בתהליך תשאול הממליץ היא 'האם כשהשוק יתאושש תשוב להעסיק את המועמד?. ועד כמה שזה נשמע מפליא, שמעתי כבר אמירות בנוסח 'לא יודע'. תשובות כאלו, שמבטאות סוג של משיכת כתף, נותנות לך תחושה, כיוון מסוים לגבי טיבו של המועמד".

Many thanks for all The great perform. Anyway, if you are still thinking of carrying out another translation, I do think 5-second rule would make a good one particular, but which is just my opinion. You won't need to hear.

I, DVD R W award Deror avi the Photographer's Barnstar for using several attractive pics and uploading them to ויקישיתוף.

The wikitext diff is similar diff Instrument that is certainly used in the wikitext editors and within the web site history. You may read and assistance translate the user guideline, which has a lot more information regarding how to make use of the Visible editor.

חוץ מזה עזרנו לה להחרים את ישראל כמו שהיא רוצה אז זה gain win

File:Judean_Desert_IMG_1900.JPG continues to be stated at Commons:Deletion requests website so that the community can focus on whether or not it should be held or not. We might recognize it if you might check out voice your belief relating to this at its entry.

Many thanks a lot for contributing for the Wikimedia Commons! Here's a suggestion for making your uploads more valuable: Why don't you insert some classes to explain them? This tends to help more people to locate and utilize them.

When you designed this group, you should Observe that the fact that it has been proposed for dialogue doesn't automatically indicate that we do not benefit your variety contribution. It merely means that just one particular person thinks that there's some unique issue with it.

Observe that any unsourced and untagged visuals will be deleted a person week when they have been uploaded, as described on standards for speedy deletion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *